BBTK imec
Beginpagina > BBTK op IMEC > CAO 90: collectieve bonus 2019

Facebook Share

CAO 90: collectieve bonus 2019

dinsdag 9 april 2019, door BBTK-IMEC

We vernemen een groot ongenoegen en veel vragen betreffende het opstellen van de collectieve bonus volgens CAO 90 (bonus van 2019) over het verlagen van de target van 3000 euro naar 2000 euro.

Indien je hier vragen en/of bemerkingen over hebt, best deze gaan neerschrijven in het voorziene register hiervoor:

CAO 90 bepaalt tevens dat er bij het bonusplan een register van opmerkingen moet worden voorzien. Dat register zal ter beschikking liggen bij de HR (imec 3, lokaal 0. 05) gedurende 15 kalenderdagen, vanaf maandag 8 april 2019. Iedere imec payroll medewerker kan hierin zijn opmerkingen kwijt op werkdagen tussen 9 en 17 uur. Op 23 april 2019 zal het plan en het register van opmerkingen aan de bevoegde federale overheid ter goedkeuring worden overgemaakt. Het hoeft geen betoog dat hoe minder opmerkingen er gemaakt zijn, des te effectiever en sneller de goedkeuring van het plan kan volgen. Mochten er vragen of onduidelijkheden bij dit plan zijn, dan kunt u hiervoor uiteraard steeds terecht bij uw HR Business Partner of bij het HR Employee Center.

We hear a great deal of dissatisfaction and many questions regarding the preparation of the collective bonus according to CAO 90 (bonus of 2019) about lowering the target from 3000 euros to 2000 euros.

If you have questions and / or comments about this, it is best to write them down in the register provided for this:

Collective Labor Agreement 90 further specifies that all eligible employees need to be informed properly, which implies that a register is available to capture remarks. Such a register is available at HR (imec 3, room 0.05 between 9am and 5pm) during a period of 15 calendar days, starting on April 8, 2019. This register and the plan will be submitted for approval to the Belgian federal authorities on April 23, 2019. It is clear that the approval is expected sooner and more easily, if there are no major remarks. In case you have questions or if things are not fully clear, please do not hesitate to contact your HR Business Partner or the HR Desk.

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec