BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Eerste sectorakkoorden

Facebook Share

Eerste sectorakkoorden

donderdag 4 mei 2017, door BBTK-IMEC

Standpunt van BBTK

Overleg werkt

In ons vorig edito schreven wij dat de sectoronderhandelingen nu echt op gang kwamen. Ondertussen zijn de eerste akkoorden al afgesloten, ook voor de bedienden. Dat is een bewijs dat sociaal overleg werkt, ook –zeker- zonder inmenging van de politiek. Op interprofessioneel vlak is dit laatste niet altijd het geval. We hebben er meermaals moeten vaststellen de regering, door vakbonden en werkgevers afgesloten akkoorden, niet altijd volledig uitvoert. Het pensioendossier is hiervan een goed voorbeeld. Regelmatig moeten wij vaststellen dat de minister van pensioenen zich niet houdt aan eenparige adviezen van de sociale gesprekspartners of afgesloten akkoorden niet voor 100% uitvoert. Hopelijk zal vanaf nu het goede voorbeeld van het sectoroverleg leiden tot meer respect van de regering voor het sociale overleg op alle niveaus.

Loonsverhogingen

De eerste sectorakkoorden lijken erop te wijzen dat de maximale loonnorm van 1,1% uit het Interprofessioneel akkoord (IPA) ook maximaal wordt ingevuld. Daarnaast leidt het overleg ook tot andere verbeteringen van de koopkracht in functie van specifieke (historische) omstandigheden in de sector.

Opleiding

Niettegenstaande onze fundamentele kritiek op de wet Peeters (wet "wendbaar en werkbaar werk") kunnen wij ons terugvinden in het streefdoel van 5 dagen vorming per jaar uit de wet. Ook hier voorzien de reeds afgeronde sectorakkoorden een programmatie om hier op termijn toe te komen. Ook al waren de interprofessionele werkgeversorganisaties met dit deel van de wet Peeters helemaal niet happy. Het is dan ook logisch dat hier serieus moet getrokken worden om de werkgevers uit de sector over de brug te krijgen.

SWT, tijdskrediet en landingsbanen

De mogelijkheden die de veranderde reglementering, o.a. op basis van het IPA en de kaderakkoorden in de NAR, nog bieden om af te wijken van de algemene SWT-leeftijd van 62 jaar (58 en 59 jaar voor zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen), zijn opgenomen in de reeds afgesloten sectorakkoorden. Ook de opening van het recht op tijdskrediet met motieven (51 maanden voor verlenen van zorg en 36 maanden voor volgen van opleiding) en de activering van de landingsbanen op niveau van de sectoren zijn belangrijke onderdelen van de reeds afgesloten akkoorden.

Diverse andere bepalingen

Het spreekt ook voor zich dat in elke sector heel wat punten aan bod komen die eigen zijn aan de sector. Vermelden wij tenslotte nog dat nieuwe aanvallen op het welzijn van de werknemers afgeweerd zijn geworden en dat fiscale vindingrijkheid -ten koste van de sociale zekerheid- op vlak van allerhande extralegale voordelen grotendeels achterwege blijft. Laat ons hopen dat de lijnen die uitgezet zijn in de reeds tot stand gekomen sectorakkoorden zich nu doorzetten in de andere sectoren, ook daar waar de start wat moeilijker was of is.

Myriam Delmée Erwin De Deyn
Ondervoorzitter BBTK Voorzitter BBTK

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec