BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Regeringsbeleid blijft sociaal- én fiscaal onrechtvaardig

Facebook Share

Regeringsbeleid blijft sociaal- én fiscaal onrechtvaardig

donderdag 13 oktober 2016, door BBTK-IMEC

Op het ogenblik dat we deze regels schrijven is de regering nog steeds in “overleg” over de begroting, de belastingen op vennootschapswinst en meerwaarde uit aandelen en de hervormingen op het vlak van de arbeidsmarkt (werkbaar/wendbaar werk) en de loonvorming (wet 1996).

Niet alleen over belastingen

De laatste uren/dagen hebben de media vooral aandacht besteed aan het “conflict” tussen CD&V en de andere coalitiepartijen over de vennootschapsbelasting en deze op de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van aandelen. Aan de andere dossiers is veel minder aandacht besteed. Omdat we nog niet alle details kennen moeten we ons noodgedwongen beroepen op wat al doorgesijpeld is in de media. En dat stemt ons niet hoopvol, integendeel.

Want het antisociale beleid van deze regering gaat gewoon verder: 1 miljard besparingen in de gezondheidszorg. Zieken en invaliden zullen dus geraakt worden in hun inkomen uit uitkeringen én in hun portefeuille bij aankoop medicatie. Er zijn opnieuw lineaire besparingen in de openbare diensten voorzien, met een verdere afbraak van het ambtenarenpensioen. Er zouden minder budgettaire middelen voor het optrekken van de laagste sociale uitkeringen en pensioenen voorzien worden. Enz.

Wij hebben ook begrepen dat de werkgeverslobby met betrekking tot het plan Peeters over werkbaar/wendbaar werk al gewerkt heeft. Tijdens het regeringsoverleg zouden punten, die de werkgevers onaanvaardbaar vonden, al uit de ontwerpwet gesneuveld zijn. Wij hebben geen weet van een even positief onthaal over de vakbondsbekommernissen. En zelfs zonder een tweede indexsprong, of ingreep in samenstelling van de index, blijft de ontwerpwet ter hervorming van de wet over de loonnorm (de zogenaamde ‘Wet van 1996’ die de evolutie van de lonen regelt) meer dan problematisch. Die zou immers elke vrije onderhandeling over loonsverhogingen in de toekomst onmogelijk maken.

Baart de berg een muis?

Dat de CD&V inzet op meer fiscale rechtvaardigheid kunnen wij alleen maar toejuichen. Dit verdient onze volle steun. Alhoewel het als vermogens(winst)belasting meer had kunnen zijn dan het uiteindelijke voorstel, dat enkel betrekking had op de meerwaarde uit aandelen. Wij vrezen echter dat de CD&V de gevangene zal blijven van deze rechtse regering. En dat dus het compromis dat de komende uren tot stand zal komen de toetssteen van echte fiscale rechtvaardigheid niet zal doorstaan.

Andere politieke krachtsverhoudingen zullen nodig zijn om het tij te keren in de richting van echt sociaal- en fiscaal rechtvaardig beleid. Ons verzet tegen het beleid van de rechtse regering Michel én de werkgevers die volop deze regering steunen, zal daarom hoe dan ook verder moeten gezet worden.

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec