BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Regering pleegt aanslag op waardig werk!

Facebook Share

Regering pleegt aanslag op waardig werk!

woensdag 13 april 2016, door BBTK-IMEC

Waardig werk, dat is waarover de sociale verkiezingen moeten gaan. Waardig werk betekent: meer koopkracht, grenzen aan flexibiliteit, samengaan van werk en privé, welzijn op het werk, opleiding... De rechtste regering Michel gaat lijnrecht in tegen het concept van waardig werk. Dat heeft ze nogmaals bewezen met de begrotingsbeslissingen.

14.000 BBTK-kandidaten

Alle kandidatenlijsten zijn nu ingediend. De laatste rechte lijn naar de datum van de stemming ligt voor ons. Wij bedanken onze 14.000 kandidaten om gekozen te hebben voor BBTK, voor in totaal 4300 verschillende comités en ondernemingsraden. Het zijn allemaal goede kandidaten die zich willen inzetten voor de verdediging van hun collega’s op de werkvloer, die samen met ons de toekomst willen tekenen. Kandidaten die zich willen inzetten voor een rechtvaardige-, sociale samenleving. Voor waardig werk.

Waardig werk

De regering spreekt van werkbaar werk, de werkgevers van wendbaar werk. Wat dat voor de regering én de werkgevers inhoudt, wordt bewezen door de beslissingen van de regering bij de laatste begrotingscontrole. Meer flexibiliteit, geen zekerheid over hoeveel uren te presteren en wanneer, meer onbetaalde overuren... Het is een schande dat de regeringsleden het hebben over hoe voordelig dit allemaal wel niet is voor de werknemers.

Ze weten maar al te goed dat zij liegen. Het is een tekenen van misprijzen voor de werknemers. Ondertussen blijven de vermogenden en de “Panama-toeristen” buiten schot en moet weer de gewone burger en werkmens opdraaien voor het begrotingsdeficit.

Ooit zal en moet het anders worden. Wij blijven daarom onvermoeid stellen dat er alternatieven zijn. Dat een andere politiek moet mogelijk zijn. Wij zullen dit ook in de lopende verkiezingscampagne blijven doen. Daarbij zetten we in het bijzonder in op koopkracht, (grenzen aan) flexibiliteit, een correcte balans tussen werk, welzijn op het werk en de uitdaging van de ‘robotisering’.

Koopkracht

Meer koopkracht is goed voor de werknemers én de economie. Wij zijn daarom verheugd dat uw lonen binnenkort weer geïndexeerd worden. En wij zullen bij de volgende interprofessionele-, sectorale- en bedrijfsonderhandelingen opnieuw de verhoging van de brutolonen op tafel leggen. Ook uw baremieke verhogingen dienen gevrijwaard te worden.

Grenzen aan flexibiliteit

Wat minister Peeters en zijn regering ook beweert, meer flexibiliteit zal geen jobs opleveren én zal voor de werknemers alleen nog meer stress en burn-outs meebrengen. Als er al flexibiliteit nodig is moet dat mits een goede omkadering in collectieve arbeidsovereenkomsten. De praktijk leert ons dat dat kan én werkt, ook in belang van de werknemers.

Werk en privé gaan samen

Werknemers presteren goed als zij weten dat zij naast hun werk ook hun privéleven goed kunnen organiseren. Dat zij een goed familiaal leven kunnen leiden en ook sociaal-cultureel zich kunnen ontspannen. Flexibiliteit, enkel en alleen op vraag van de werkgever, zet het evenwicht tussen werk en privé op de helling.

Welzijn op het werk

Fysiek belastende jobs moeten verlicht worden. En psychisch-sociale belasting moet op een goed uitgebalanceerde manier worden aangepakt.

Digitalisering en robotisering

Verhoging van productiviteit via digitalisering en robotisering moet het mogelijk maken de arbeidsduur te verminderen. Nieuwe technologieën maken ook dat werknemers meer opleiding nodig hebben.

Waardig werk is en blijft de inzet van onze syndicale strijd en van de sociale verkiezingen.

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec