BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Versoepeling deeltijds werken haaks op concept werkbaar werk

Facebook Share

Versoepeling deeltijds werken haaks op concept werkbaar werk

woensdag 9 maart 2016, door BBTK-IMEC

De minister van werk Kris Peeters wordt door sommigen al eens de linkse kracht in deze regering genoemd. Dat lijkt ons raar. Want hoe kan men links zijn als men deel uitmaakt van een rechts-conservatieve regering? Wellicht is in het land van de blinden de eenoog koning! Maar met zijn wetsontwerp rond deeltijds werk vallen de maskers nu definitief af.

Met de voorgestelde versoepeling van de wetgeving op het deeltijds werken maakt Kris Peeters komaf met het concept van werkbaar werk. Het werken wordt voor deeltijdsen namelijk helemaal onwerkbaar. Peeters toont hiermee zijn ware gelaat van zijn verleden. Als ex-topman van zelfstandigenorganisatie UNIZO heeft hij immers een wetgeving uitgeschreven op maat van de kleine en middelgrote ondernemingen. Bedrijven waar geen syndicale vertegenwoordiging getolereerd wordt en deze nieuwe regels dus gemakkelijk kunnen toegepast worden.

Onze analyse is niet onjuist, meneer Peeters

Minister Peeters reageerde gecrispeerd toen BBTK verleden week zijn wetsontwerp wereldkundig maakte. Wat wij beweerden zou onjuist zijn. Zijn wetsontwerp staat op onze website. Wie lezen kan, kan zelf vaststellen wat er van aan is. We vatten de essentie nog eens samen.

Uurroosters 1 werkdag op voorhand

Het wetsontwerp voorziet dat het arbeidsreglement kan voorzien dat uurroosters pas 1 werkdag (nu is dat 5 werkdagen, in sommige sectoren en bedrijven loopt dat zelfs op tot 2 of 3 werkweken) op voorhand moeten gemeld worden. Dat zou zelfs per SMS kunnen! In kleine bedrijven, zonder syndicale vertegenwoordiging zullen werkgevers niet lang wachten om dit in te voeren. En in de grotere bedrijven zal de druk voor navolging hiervan navenant zijn.

Geen type-uurroosters meer in het arbeidsreglement

Het wetsontwerp voorziet dat het voldoende zal zijn om gewoon het tijdskader te voorzien ipv de te gebruiken type-uurroosters. Het is dus voldoende om bv. te vermelden dat een werknemer mogelijk van 6u ’s morgens tot 20u ’s avonds moet werken. De dag voordien krijg je dus pas concreet te horen wanneer je tijdens deze tranche precies zult werken en hoelang!

Geen overloon meer bij prestatie van bijkomende uren Het wetsontwerp voorziet de afschaffing van de grens van 39u bijkomende uren voor toepassing van overloon. In combinatie met de aankondiging van het uurrooster 1 werkdag voordien, zal dus in de praktijk geen overloon meer worden toegepast.

Misbruik voor het rapen

Het wetsontwerp voorziet verder dat als er arbeidstijdsregistratie is, de geafficheerde uurroosters niet meer moeten aangepast worden vooraleer er meer wordt gewerkt. Deze aangepaste uurroosters moeten dus ook niet meer ter beschikking zijn, oa voor de sociale inspectie. De tijdsregistratie volstaat. Deze kan echter ook op papier. Niet moeilijk in te denken dat dit misbruik zal te weeg brengen. Deeltijdse werknemers kunnen dan aangezet worden om meer te werken dan oorspronkelijk voorzien waarna de prestatietijd fictief wordt ingevuld. Gevolg: niet- of zwart-betaalde uren!

Huiswerk hermaken, meneer Peeters

Als het de minister toch menens zou zijn om het werk werkbaar te houden/maken, dan rest hem maar 1 keuze: het wetsontwerp herschrijven zodat deeltijdse werknemers in de toekomst ook een houvast hebben. Een houvast om hun leven, beroepsmatig en op familiaal vlak, te kunnen organiseren. Een houvast om een menswaardig leven te kunnen leiden. Menswaardig leven dat nu al, na de aanslag op het inkomen met het snoeien in de bijkomende werkloosheidsuitkeringen van de onvrijwillig deeltijdse werknemers, moeilijker en moeilijker is. Menswaardig leven, met rechten op een voltijds contract, daar hebben het miljoen deeltijdse werknemers, waarvan 90% vrouwen, recht op.

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec