BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Sociale democratie!

Facebook Share

Sociale democratie!

woensdag 24 februari 2016, door BBTK-IMEC

De “dag X” ligt nu in alle bedrijven waar verkiezingen worden georganiseerd achter de rug. Het aantal mandaten en de verdeling ervan over de verschillende kiescollege’s zijn nu gekend. De laatste rechte lijn naar de dag van de verkiezingen in mei ligt voor ons. Tussen ten laatste 15 maart (als de verkiezingen doorgaan op 9 mei) en 28 maart (als de verkiezingen doorgaan op 22 mei) moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Wij bedanken en feliciteren nu al al onze kandidaten die de keuze maken om op kandidatenlijsten van BBTK/ABVV te staan. Een goede keuze!

Sociale democratie voor 2 op de 3 werknemers!

Er zal deze keer in 6600 bedrijven gekozen worden voor een CPBW en in 3800 bedrijven voor een OR. Meer dan 100.000 kandidaten zullen op de lijsten van de verschillende vakbonden staan. Dit is een uitdrukking van een fundamenteel recht van de werknemers: het recht om vertegenwoordigd te worden door zelf verkozen afgevaardigden. Dat is wat sociale democratie in de ondernemingen en ons sociaal model betekent. Daarbij mogen wij echter niet vergeten dat nog 1 op de 3 werknemers in dit land dit fundamentele democratische recht ontnomen wordt. Immers van de 3 miljoen werknemers in de private sectoren zijn er ongeveer 1 miljoen tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers. In deze ondernemingen geen sociale verkiezingen en geen recht op syndicale afvaardiging! Ook hier willen wij de werkgeversorganisatie en politici aan herinneren. Zeker nu er stemmen opgaan om de zogenaamde vakbondsmacht aan te pakken. Vakbondsmacht die echter neerkomt op het gebruiken van het fundamentele recht voor de werknemers om zich collectief te organiseren en te kunnen verdedigen.

Accent: teken van arrogantie!

Bij elke sociale verkiezingen worden wij geconfronteerd met werkgevers die alles in het werk stellen om het democratische recht op sociale verkiezingen tegen te werken. Ontmoediging, intimidatie tot en met afdanking van potentiële kandidaten zien wij nu ook in een aantal bedrijven. Wij willen niet veralgemenen maar kunnen niet anders dan deze vaststelling, ook nu weer, maken. Wat het interimbedrijf Accent nu doet heeft is toch wel van een ander kaliber: de werknemers extra voordelen aanbieden (smartphone en verlofdag) als er geen kandidaten zijn voor de sociale verkiezingen. Dit zijn methoden waarvan wij dachten dat zij tot het verleden behoorden. Of dat zij alleen maar in niet-democratische, lees autoritaire politieke regimes gehanteerd worden. Wij zullen dit soort van methoden met alle middelen bestrijden. Onze afgevaardigden in bedrijven die werken met Accent als interimbedrijf wordt gevraagd om hun werkgever te interpelleren over deze samenwerking. Wij steunen ook initiatieven op politiek vlak om dit soort van praktijken wettelijk onmogelijk te maken in de toekomst.

Vakbondsrechten zijn essentieel in een democratie!

Ook in andere Europese landen moeten wij vaststellen dat het schijnbaar als normaal wordt geacht dat vakbondsrechten worden teruggedraaid. Denken wij aan de Trade union Bill in het Verenigd Koninkrijk of het terugschroeven van vakbondsinspraak in Finland of nog de pogingen in Spanje om vakbondsmilitanten strafrechtelijk te vervolgen. Wij zullen België niet dezelfde weg laten opgaan. Wij zullen niet aanvaarden dat het afspringen van het overleg verleden week over het “Herenakkoord” gebruikt en misbruikt wordt om het stakingsrecht in vraag te stellen. Het stakingsrecht, met inbegrip van het recht stakingspiketten te organiseren, is ten andere een fundamenteel recht dat gebaseerd is op Europese- en internationale regels.

Een democratie is gestoeld op politieke rechten voor alle burgers maar evenzeer op sociale rechten voor alle werknemers, inclusief het recht om vertegenwoordigd te zijn in de bedrijven door zelf verkozen afgevaardigden. En op het recht voor de werknemers om alle legitieme en legale middelen te kunnen gebruiken om zijn sociale- en economische rechten te vrijwaren en te verbeteren.

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec