BBTK imec
Beginpagina > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018

vrijdag 29 juni 2018

Beste Imec’r

Als BBTK –team willen wij u schriftelijk op de hoogte houden via onze website BBTK-Imec - http://bbtk-imec.org/ ,facebook www.facebook.com/bbtkimec/ en via deze nieuwsbrief. Indien er vragen of bemerkingen zijn, kan je ons uiteraard altijd mailen of persoonlijk om toelichting vragen. Ook als er vragen zijn over een onderwerp dat in onze nieuwsbrief nog niet aan bod gekomen is, mogen jullie ons steeds contacteren. Door even een kort mailtje te sturen naar bbtk.imec@gmail.com kan je ervoor zorgen dat je de nieuwsbrief automatisch ontvangt.

Werkgroep(en):

Er is een werkgroep vorig jaar opgestart betreffende de opvolging van zware beroepen voor oudere werknemers. Op imec zijn dit de shiftmedewerkers. Het BBTK team is van oordeel, dat dit hiervoor veel bij wet vastgelegd is. Hierdoor hebben we dan ook het voorstel gedaan, om deze werkgroep uit te breiden naar werkbaar werk voor alle oudere werknemers op imec. We hebben hiervoor al enkele voorstellen gedaan, die de directie ging bekijken. Op dit moment heeft de directie met geen enkel van onze voorstellen rekening gehouden, ze hebben ons zelf niet betrokken bij het opstellen van het nieuwe plan voor 45+. Wat nochtans de afspraak was. We hebben nu 2 maanden de tijd om te reageren op hun voorstel, waar we uiteraard weerwoord gaan aan geven.

Veranderingen voor Hardware mensen in het weekend:

Jaren is er toegestaan dat de HW mensen die in het weekend moeten werken, dit met de vroege mochten doen. Een eenzijdige beslissing (omdat dit niet meer houdbaar zou zijn) heeft tot gevolg dat deze mensen nu ook met de late een bezetting moeten voorzien. Dit leidt tot heel wat ongenoegen, waarvoor we ons uiterste best gedaan hebben en doen, om alsnog een regeling te bekomen waar ieder zich kan in vinden.

Burnout’s, ontslagen, ontevredenheid, langdurig ziek geweest ;

Er zijn verscheidene mensen die al thuis zijn of bang hebben dat ze gaan uitvallen met een BURNOUT, ook hier zijn we al dikwijls opgetreden en een helpende hand geweest, hier staan wij voor.

Mensen die ontslagen worden, of waar sprake is van een CAP, a.u.b. raadpleeg iemand van ons team op tijd, dan kunnen we altijd ons best doen om u te begeleiden en hier iets aan te doen.

In verscheidene groepen is er ontevredenheid over de manier van werken met of door het groepshoofd, ook hier mogen jullie ons raadplegen. Dit wil niet zeggen dat we alles kunnen oplossen, maar als we niets weten kunnen we zeker niets doen.

Ook is het bij wet vastgelegd dat mensen die meer dan een maand thuis zijn geweest, het recht hebben om een integratietraject te starten. Wat wil zeggen in samenspraak aangepast werk, tijd,....

We willen er op wijzen, dat je best iemand van de WNA hierbij betrekt, dat we kunnen volgen dat alles correct gebeurt. Vooraleer er ontslag word gegeven !

Smart workplaces :

Iedereen zal wel weten dat imec hier mee bezig is. BBTK imec is vertegenwoordigt in de werkgroepen. Graag horen we van jullie per kerende, jullie mening, bezwaren of voordelen! Uiteraard blijft dit anoniem, maar dan kunnen we een lijst samenstellen die we zullen verdedigen.

Syndicale premie :

Heeft iedereen het attest voor terugbetaling van de Syndicale premie gekregen?

Het BBTK team is er voor jullie, aarzel niet om ons te raadplegen !

Links : OR : http://sapprtp1.imec.be:52100/irj/portal/CouncilsOR CPBW : http://sapprtp1.imec.be:52100/irj/portal/CouncilsCPBW

Weetjes:

Wat is het IPA akkoord :

http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/14...

Best dat iedereen nakijkt of de indexaanpassing in januari wel degelijk werd toegepast.

Collegiale groeten BBTK team imec

© 2017 BBTK imec