BBTK imec
Beginpagina > BBTK op IMEC > Bericht aan alle IMECers/Message to IMEC people

Bericht aan alle IMECers/Message to IMEC people

vrijdag 4 mei 2012

(English below) Beste collega’s, Op 10 mei zijn het sociale verkiezingen, hierbij wordt u uitgenodigd om te gaan stemmen voor uw werknemersafgevaardigde op imec. Dit zowel voor de ondernemingsraad als voor het CPBW (comité voor veiligheid en gezondheid op het werk) • Daarom vragen wij u om te stemmen (natuurlijk voor onze lijst, nummer 3 : ABVV/BBTK, maar vooral in het algemeen om je stem uit te brengen) • We roepen je op om solidair te zijn met alle collega’s en lid te worden van ‘een‘ vakbond. Gaan stemmen is de basis om je stem te laten horen op imec..... zoals u weet en ondervind, gebeuren er regelmatig veranderingen op imec., als gevolg van externe factoren ( crisis in sommige sectoren ) alsook interne ( management veranderingen ). Met als gevolg reorganisaties en verhoogde werkdruk, wat niet altijd even makkelijk is voor ons. Veranderingen in een bedrijf zijn zeker noodzakelijk. Maar de stem van de mensen die deze veranderingen moeten ondergaan, de wetenschappers, techniekers, mensen van support, operatoren,..... is niet altijd gehoord of er wordt niet altijd rekening mee gehouden. Het imec management informeert ons steeds over deze veranderingen / aanpassingen, maar dit gebeurt meetstal top-down en we weten niet in hoeverre onze meningen zijn in acht genomen ? Hier willen we transparantie in verkrijgen. Waarom stemmen op onze lijst nr 3 ? • Natuurlijk is het noodzakelijk dat er beslissingen en acties worden ondernomen, maar het is ook noodzakelijk dat de mensen gemotiveerd blijven onder een drukkere omgeving. Met deze wetenschap is het nodig een sterke en mondige werknemersafgevaardigde te hebben om alle imec werknemers te vertegenwoordigen, dit willen we doen vandaar je op onze lijst kan stemmen, of je stem uit brengen in het algemeen • We denken dat de evaluaties niet alleen van boven naar beneden moeten gebeuren, maar ook van beneden naar boven ( dat de groepshoofden kunnen geeavlueerd worden door zijn/haar team of groepsleden ) en/of 360 ( een werknemer moet beoordeelt worden door mensen boven hem, naast hem .... collega’s ) .... • Om te zorgen dat jullie allen op de hoogte gehouden worden wat er allemaal besproken wordt, als we verkozen worden, stellen we voor op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief te versturen met de info van de ondernemingsraad en het CPBW. • Je kan onze voorstellen hier vinden in het Engels en Nederlands. Maak deel uit van een vakbond, zodat de stem van de vakbond kan gehoord kan worden, duurzaam blijft. We hebben een sterke vertegenwoordigen nodig van alle niveaus. Dit betekend zoveel temeer leden er zijn, zoveel temeer stemmen er kunnen gehoord worden en in rekening gebracht. De eerste stap is lid worden van een vakbond, het 2de is samen dingen bespreken,wat nu maar gedeeltelijk gebeurt en beter kan. Imec heeft een lage vertegenwoordiging van leden,tov van andere bedrijven, dit zou veel hoger kunnen om beter gehoord te worden. Naast de stem van de werknemers, zijn de vakbonden een uitdrukking van de solidariteit tussen de werknemers en deze solidariteit. Daaroms is het noodzakelijk dat we een sterke vertegenwoordiging hebben voor als je, je weg niet meer vind in je rechten, werk gerelateerde problemen, een conflict hebt, een ontslag, ...... Dan is het handig dat je kan beroep doen op iemand van je groep, je naaste omgeving, die je vertrouwen geniet, die op de hoogte is van je rechten en plichten, en waar je kan op rekenen op deze momenten. We samen de balans willen vinden tussen je werk- en prive leven, en we met zijn allen er achterstaan om de uitstekend faam van imec te kunnen behouden. Bij vragen contacteer de BBTK kandidaten ! ( Zie : http://www.bbtk-imec.org/spip.php?a... ) Alvast bedankt voor dit te lezen, tot 10 mei. Vriendelijke groeten, De ABVV/ BBTK kandidaten van imec lijst Nr. 3.


(English) Dear colleagues, On the 10th of May, you will be invited to vote for the employees representatives at the company council and at the prevention and hygiene committee (for our new foreign colleagues who are discovering this process, you can check this short infosheet in English). You will have the choice between various lists and we would like hereby to explain you our list’s position in order: • to call you to vote (of course for our list, number 3:ABVV/BBTK, but also in general) • to call you to become member of a Union. Voting is the basic step to make your voice heard at the company councils... as you know IMEC is going through many changes due both to external (crisis in some sectors) and internal (management change) reasons, involving reorganisation and an increased work intensity, which are not always easy to go through for us. Change is certainly necessary, however, the voice of the ones supposed to implement and bear the consequences -researchers, technicians, support area and CR people, …- is not always heard or taken into account. IMEC management tries to consult us, but these consultation processes are mostly top-down and it is difficult to know how our opinion is taken into account. Why voting for our list: • Although it is of course necessary that someone takes a decision and acts, it is also necessary, to keep people motivated in such a pressured environment, therefore that decisions are made in a transparent manner and that our opinion, we who know the ground, is taken into account. In order to have this done in an organised and formal way, a strong voice of all the IMEC employee categories is needed, and we need to have people voting -for our list of course... but also voting in general in order for the future representatives to have legitimacy. • We think that the evaluation process should not only be top-down, but also bottom-up (a manager should be evaluated by his/her team or group members) and/or 360 (a person should be evaluated by people above, below and his/her colleagues). • In order to keep all of you involved, if we are elected, we propose to send a regular newsletter with commented information about what is happening in the company council, and propose that it is discussed on a regular basis. • You can check all our proposals here in English and here in Dutch. Be part of a Trade Union: in order to make this employee’s voice sustainably heard and organised, we need to have representatives with a strong background in all IMEC’s categories. This means that the Unions need to have as many members as possible, AND that these members make their voice heard to their representatives. The 1st step towards this is to become member of a Union, the next one is to discuss all together regularly, it is now partially done, but can be done in a broader way. IMEC has a very low rate of unionism, and therefore less participation of the employees in the company’s life than in many other companies. Beyond the employee’s voice, Trade-Unions are the expression of solidarity between employees, and this solidarity is useful to each of us, personally: a strong Union will better assist you if you are lost about your rights, in conflict, fired... and don’t know what to do. A strong Union is a place where you can go when you wonder with whom to speak about your work-related problems, and need someone to speak to who is both out of your group, but informed about your company and your rights. If you have any question you can contact any of the candidates from BBTK (see http://www.bbtk-imec.org/spip.php?a... ) Thanks for reading till there! All the best, The ABVV/BBTK list at IMEC

© 2017 BBTK imec